Kunstenaars
 

Michel Janssens

Michel Janssens

Michel Janssens geeft een tastbare en vaak imposante gedaante 
aan zijn ervaringen, zijn bedenkingen, 
zijn kijk op mensen en hun zending of boodschap, hun identiteit, 
op wat tot zijn verbeelding en zijn cultuur behoort. 
In de smidse van zijn vader, 
waar ook zijn grootvader smid was, 
bouwt hij vanuit roodkoperen platen of buizen 
figuren op die vaak groter zijn dan een menselijke gedaante, 
fabelwezens die soms een animale allure aannemen of bezitten 
onder meer omwille van hun vleugels 
of wat wij zouden kunnen omschrijven 
als de tastbare reflectie van een verlangen, 
van een behoefte om zich te verheffen 
of te ontsnappen aan het vastkleven aan de aarde. 

 

Het beeld omschrijft een gedachte, 
een streven in fijne vertakkingen 
die ritmes zijn en geladen herhalingen. 
De gedaante van zijn personages suggereert immers 
wat meer een streven is dan een concrete vaststelling. 
Zo refereert ook een deel van de herkenbare beeldtaal 
aan wat deel uitmaakt van ons Westers patrimonium 
zodat een tastbare figuratie  
de verwoording van een geestelijk gegeven is geworden. 
De koperen figuren van Michel Janssens 
beschrijven een realiteit en evenzeer een verlangen. 
Zij pogen om in een ruimtelijke ritmiek 
net zozeer een concreet wezen te vatten 
als zij de veelheid aan emoties suggereren 
die een menselijk of wellicht ook ander wezen bezit. 

 

Zij zijn fabel en werkelijkheid tegelijk, 
complexe structuur 
evenzeer als een vanzelfsprekende zichtbaar geworden intensiteit, 
poëzie en elan, verhaal en verdichting, 
vorm en bolster van emotie. 

 

Hugo Brutin

( Uit de inleiding van tebtoonstelling “zomersculpturen-beeldige wandeling”Blankenberge 2018)

Werk Michel Janssens Werk Michel Janssens Werk Michel Janssens
Nationale Loterij
Belsack
Dekoninck
Jejo Wines
Gemeente Pepingen
Colora
Doraku
Materia Gin
KBC
Alzarine
Villa servais